Obstoječi uporabnik
Natisnite svojo informativno naročniško pogodbo za storitve Amis. Spletno naročilo je izključno informativne narave in ni zavezujoče vse do podpisa pogodbe. Potrebujete podatke o naročniku in naslov priključka.
Pokličite 080 20 10 ali
vstopite v Moj račun.
POGOSTA VPRAŠANJA
Informacije glede odprtega dostopa do interneta

V povezavi z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji, lahko naročniki izberejo različne hitrosti dostopa do interneta glede na tehnične možnosti na lokaciji naročniškega priključka ter v skladu z vsakokratno veljavno ponudbo operaterja.

Dejanska hitrost dostopa do interneta, ki jo lahko doseže naročnik, je odvisna od večih dejavnikov. Na hitrost dostopa do interneta vplivajo tehnične razmere in lastnosti omrežja, interna inštalacija naročnika, uporabljena oprema in druge fizične omejitve omrežja. Hitrost dostopa do interneta v primeru brezžičnega (WiFi) dostopa v lokalnem omrežju naročnika je odvisna od tehničnih karakteristik uporabljenih naprav (modem, usmerjevalnik, tablica, računalnik ipd.), njihove kompatibilnosti, števila uporabljenih naprav, razdalje, ovir v prostoru, radijskih motenj ter drugih okoliščin.

Operater za nemoteno delovanje omrežja ter zagotavljanje storitev izvaja ukrepe za delovanje, kakovost in vzdrževanje omrežja. Ukrepi za delovanje, kakovost in vzdrževanje omrežja, ki jih izvaja operater ne vplivajo na storitev dostopa do interneta na način, ki bi predstavljal spremembo ali poslabšanje kvalitete storitve ali kakorkoli posegal v zasebnost končnih uporabnikov ali predstavljal obdelavo osebnih podatkov. Operater ne izvaja ukrepov za upravljanje prometa v smislu, ki bi pomenil nerazumno ali nedovoljeno prakso uporabe sredstev omrežja oziroma celotne kakovosti prenosa podatkov.

Dejanska hitrost dostopa do interneta je odvisna tudi od uporabe storitev televizije in telefonije, pri čemer ogled televizijskih programov v standardni ločljivosti (SD) hitrost dostopa do interneta zmanjša za približno 2,5 Mbit/s, ogled televizijskih programov v visoki ločljivosti (HD) pa za približno 5,5 Mbit/s za vsak posamezni TV sprejemnik. Uporaba storitev telefonije hitrost dostopa do interneta zmanjša za približno 100 kbit/s za vsako posamezno vzpostavljeno govorno povezavo.

Za nemoteno izvajanje aktivnosti na internetu so potrebne naslednje hitrosti dostopa do interneta:

aktivnost, storitev zahtevana pasovna širina (Mbit/s)
Brskanje, Internet 2
Glasba, Internet 0,5
Video, Internet 2
Video SD, IPTV 2,5
Video HD, IPTV 5,5
Pogovor, IP Telefonija 0,5

V primeru ugotovljenega odstopanja od pogodbeno dogovorjene hitrosti dostopa do interneta lahko naročnik izbere drug naročniški paket oz. drugačen obseg storitev iz ponudbe operaterja, ki je na voljo na lokaciji njegovega priključka in se obračuna v skladu z veljavnim cenikom operaterja. Pravna sredstva, ki so naročniku na voljo v primeru nezagotavljanja hitrosti dostopa do interneta so navedena v Splošnih pogojih za uporabo telekomunikacijskih storitev Amis (SPIT).

Ali vam je odgovor pomagal?    Da    Ne

Pomagajte nam izboljšati odgovor. Zakaj odgovor za vas ni bil koristen?

Pošlji
Kje najdem wi-fi geslo?

Geslo za brezžično povezavo se nahaja na nalepki na vašem modemu. Ta nalepka se po navadi nahaja na spodnji strani vašega modema. Geslo je zapisano pod WPA KEY/WPA PSK. Geslo je dolgo od 8 do 10 mest. Pri vpisu gesla bodite pozorni na male in velike črke.

Ali vam je odgovor pomagal?    Da    Ne

Pomagajte nam izboljšati odgovor. Zakaj odgovor za vas ni bil koristen?

Pošlji
Kako spreminjam nastavitve brezžične povezave (geslo, ime omrežja, kanal oddajanja)?

Nastavitve za brezžično povezavo lahko spremenite lokalno na vašem modemu. Priključite računalnik v modem, odprite spletni brskalnik in v naslovni vrstici (kjer npr. piše http://www.google.si) vse pobrišete in vpišete IP naslov po spodnji tabeli. Npr. če je vaš modem Technicolor, vpišite 192.168.1.254.  Nato se vam bo odprlo prijavno okno, kamor vpišete podatke za dostop. Po prijavi se vam naloži spletna stran od vašega modema. Na tej strani izberete možnost »Wireless«. V novo odprtem oknu imate na voljo vse nastavitve za brezžično povezavo.

Če vaše naprave ni v tabeli, nas kontaktirajte za navodila.

Tip naprave IP

Podatki za dostop

(user/pass)

Speedtouch 192.168.1.254 -
Technicolor, Telsey, Hybrid 192.168.1.254 user/user
Sinope,Prospero,Ganymede 192.168.1.1 user/user
Thomson thg 192.168.100.1 -
Vigor 192.168.1.1:8080 user/-
Ali vam je odgovor pomagal?    Da    Ne

Pomagajte nam izboljšati odgovor. Zakaj odgovor za vas ni bil koristen?

Pošlji
Kakšen doseg ima omrežje wi-fi?

Doseg brezžičnega omrežja Wi-Fi ni mogoče točno določiti, saj nanj vpliva veliko dejavnikov. Svetujemo vam, da se obrnete na navodila za uporabo opreme ali proizvajalca opreme.

Ali vam je odgovor pomagal?    Da    Ne

Pomagajte nam izboljšati odgovor. Zakaj odgovor za vas ni bil koristen?

Pošlji
Kako priklopim lasten usmerjevalnik - router?

Usmerjevalnik priključite na kateri koli vhod na zadnji strani modema. Nato glede na tip povezave nastavite svoj usmerjevalnik. Če je tip povezave PPPoE na usmerjevalniku nastavite PPPoE, če pa je tip povezave DHCP nastavite DHCP. Če niste prepričani kakšen je vaš tip povezave, nas kontaktirajte.

Ali vam je odgovor pomagal?    Da    Ne

Pomagajte nam izboljšati odgovor. Zakaj odgovor za vas ni bil koristen?

Pošlji