Obstoječi uporabnik
Natisnite svojo informativno naročniško pogodbo za storitve Amis. Spletno naročilo je izključno informativne narave in ni zavezujoče vse do podpisa pogodbe. Potrebujete podatke o naročniku in naslov priključka.
Pokličite 080 20 10 ali
vstopite v Moj račun.
POGOSTA VPRAŠANJA
Vzorec in razlaga računa

Na sliki je vzorčni račun za storitve A1 in razlaga pojmov:

 1. Naslovni podatki naročnika storitve
 2. Naročniška številka
 3. Številka računa
 4. Trenutno uporabljana storitev (obdobje zaračunavanja)
 5. Obdobje opravljenih telefonskih klicev
 6. Sporočanje pomembnih informacij
 7. Znesek za plačilo
 8. Referenca

Amis račun

Ali vam je odgovor pomagal?    Da    Ne

Pomagajte nam izboljšati odgovor. Zakaj odgovor za vas ni bil koristen?

Pošlji
Kaj je številka naročnika in kje jo najdem?

Številka naročnika se nahaja na računu v desnem zgornjem kotu, pod vašim naslovom. Za pomoč si oglejte Vzorec računa, kjer je označena s številko 2.

Ali vam je odgovor pomagal?    Da    Ne

Pomagajte nam izboljšati odgovor. Zakaj odgovor za vas ni bil koristen?

Pošlji
Kje najdem podrobne informacije o računih za storitve Amis?
 • Za katero obdobje se izdajajo računi?

Račune za naročnino izdajamo mesečno za tekoči mesec, medtem ko se klici obračunavajo za pretekli mesec. Obračun se izvaja enkrat mesečno v začetku meseca.

 

 • V kakšnem primeru račun ni izdan?

Račun ni izdan samo v primeru, kadar je znesek računa nižji od 2,09 EUR, saj bi v tem primeru znesek poštnine lahko presegel znesek računa, vendar pa se ta vrednost prišteje k naslednjemu izdanemu računu.

 

 • Zakaj je naročnina na računu višja od pogodbeno dogovorjene?

Na računu je zaračunana naročnina za obdobje daljše kot mesec dni, kar je razvidno v navadnem oklepaju ob postavki Mesečna naročninaTo se lahko zgodi v primeru prvega računa ali v primeru menjave naročniškega paketa.

 

 • Sredi meseca sem zamenjal paket. Kako mi bo vrnjena že plačana naročnina?

Že zaračunana naročnina se bo odštela avtomatično na naslednjem računu in sicer od dejanskega datuma menjave, torej od pričetka uporabe novega paketa.

 

 • Kje vidim za kakšno obdobje so zaračunani klici?

Klici so vedno zaračunani za preteklo obdobje, le-to je razvidno v navadnem oklepaju ob postavki Telefonski klici

Priporočamo še pregled porabe za bolj natančne podatke: Izberite med pregledom porabev portalu Moj račun oz. če nimate urejenega dostopa uporabite spletni pregledo porabe.

 

 • Izgubil sem račun, lahko dobim novega?

Seveda, zahtevo lahko posredujete na elektronski naslov info@A1.si ali na naslov A1 Slovenija, d. d., PE Maribor, Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor.

 

 • Kaj pomenijo na računu postavke kategorija A, kategorija B in kategorija C?

Te postavke se navezujejo na opcijsko TV ponudbo, kjer vam omogočamo nakup video vsebin. Pod kategorijo A so tako zaračunane risanke, pod kategorijo B risani filmi in filmi za odrasle ter pod kategorijo C celovečerni filmi. Video vsebine zaračunamo na podlagi opravljenega naročila preko televizijskega vmesnika.

 

 • Kako spremenim naslov na katerega želim prejemati račune?

Spremembo naslova za prejemanje računov lahko sporočite pisno in sicer po faksu na telefonsko številko 040 44 35 99 ali po pošti na naslov A1 Slovenija, d. d., PE Maribor, Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor. Sporočilo mora biti opremljeno z lastnoročnim podpisom naročnika, vsebovati pa mora naročniške podatke z uporabniškim imenom ali naročniško številko ter nov naslov.

Ali vam je odgovor pomagal?    Da    Ne

Pomagajte nam izboljšati odgovor. Zakaj odgovor za vas ni bil koristen?

Pošlji
Opomini, reklamacije- ugovori računa
 • Prejel sem opomin za račun, katerega sem že poravnal. Kam lahko pošljem potrdilo o plačilu računa?

Potrdilo o plačanih računih lahko posredujete po faksu na telefonsko številko 040 44 35 99 ali na elektronski naslov info@A1.si .

 

 • Z izstavljenim računom se ne strinjam. Kam pošljem ugovor/ reklamacijo?

Naročniki lahko v primeru, da se ne strinjate z izstavljenim računom, v roku 15-ih dni po prejemu računa pošljete reklamacijo na elektronski naslov info@A1.si ali po faksu na telefonsko številko 040 44 35 99 ali po pošti na naslov A1 Slovenija, d. d., PE Maribor, Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor. Po preteku šestdeset (60) dni od dogodka, ki je razlog za ugovor, reklamacija računa ni več mogoča.

 

 • Kaj mora ugovor/ reklamacija vsebovati?

Ugovor oz. reklamacija mora vsebovati naročniške podatke (naziv naročnika, naslov, uporabniško ime, številko naročnika), številko reklamiranega računa ter obrazložitev razloga ugovora.

 

 • Kako dolgo bom čakal na odgovor?

Pisni odgovor boste prejeli v roku 15-ih dni. V kolikor ugovor ne bo vseboval podatkov potrebnih za odločitev oz. bo potrebno dodatno raziskati okoliščine oz. dejstva, ki bi lahko vplivala na rešitev, pa vas bomo o tem obvestili.

 

 • Kako si lahko upoštevam ob reklamaciji odobren popust ali dobropis?

Pri reklamaciji odobren popust vam bomo avtomatično upoštevali na prihodnjem računu.

Znesek na dobropisu si odštejete od še neporavnanih računov in razliko poravnajte. V primeru že poravnanih vseh izstavljenih računov, si znesek lahko upoštevate pri plačilu računov, ki jih boste prejeli v prihodnosti ali pa pošljete na elektronski naslov info@A1.si zahtevek za povračilo preplačila, s pripisanim transakcijskim računom kamor vam bomo denar vrnili.

Ali vam je odgovor pomagal?    Da    Ne

Pomagajte nam izboljšati odgovor. Zakaj odgovor za vas ni bil koristen?

Pošlji