Kontaktirajte naše svetovalce!

Izpolnite obrazec in naši svetovalci vam bodo predstavili najboljše rešitve za vaše podjetje.

Zagotovite si brezplačne izračun prihranka!

Izpolnite obrazec in naši svetovalci vas bodo v kratkem kontaktirali ter se dogovorili za obisk, na katerem vam bodo predstavljene vse možnosti za racionalizacijo vašega poslovanja.

amis fax

Nadzor nad celotnim telefonskim sistemom preko spletnega vmesnika na nivoju Administratorja Amis Xpert omogoča sistemskemu Administratorju v podjetju učinkovito upravljanje s telefonskim sistemom in nadzor nad le-tem, vsakemu posameznemu uporabniku pa upravljanje z njegovim telefonskim priključkom (telefonskim aparatom). Nadzornik lahko v realnem času spremlja zasedenost uporabnikov in izdeluje poročila in statistiko.
Nadzor nad telefonskim priključkom preko spletnega vmesnika na nivoju Uporabnika Amis Xpert na enostaven način vsakemu končnemu Uporabniku omogoča upravljanje svojega telefonskega priključka. Preko spletnega vmesnika si uporabnik lahko spreminja nastavitve telefona, nalaga svoje posnetke za klic na čakanju, upravlja z glasovno pošto itd.
Formiranje in urejanje klicnih skupin (ločeno npr. po oddelkih) Administrator v podjetju lahko pripravi več klicnih skupin, npr. po oddelkih in tako omogoči učinkovitejšo distribucijo klicev med zaposlene. Stranke naročnika tako lažje in hitreje dostopajo do informacij in storitev podjetja, kar povečuje njihovo zadovoljstvo.
Statistika (opravljeni klici, zasedenost posameznega priključka …) Sistem Amis Xpert naročniku omogoča pregled podatkov o posameznem klicu tako na nivoju končnega uporabnika kot tudi na nivoju naročnika oziroma posamezne lokacije podjetja.
Spletni pregled opravljenih klicev in stroškov ter možnost izdelave internih poročil na nivoju uporabnika in sistema Naročnik ima možnost spremljanja podatkov o klicih in stroških z le-temi, prav tako pa lahko te podatke izvaža v Excel datoteke za kasnejše obdelave in analize ter priprave poljubnih poročil (dnevnih, tedenskih, mesečnih …).
Kompatibilnost z raznovrstnimi aplikacijami (CRM, ERP itd.) Amis Xpert je kompatibilen z aplikacijami kot so CRM, ERP in druge.
zelim ponudbo