Obstoječi uporabnik
Natisnite svojo informativno naročniško pogodbo za storitve Amis. Spletno naročilo je izključno informativne narave in ni zavezujoče vse do podpisa pogodbe. Potrebujete podatke o naročniku in naslov priključka.
Pokličite 080 20 10 ali
vstopite v Moj račun.
OBVESTILA
30.01.2017
Sprememba mesečne naročnine na fiksnih paketih

S 1. 2. 2017 se bodo programske sheme Televizija razširile z dodatnimi programi:

  • Začetna shema bo odslej vključevala tudi filmski program Kino in otroški program Oto.
  • Osnovna shema bo pridobila programa N1 ter Trace Sports.
  • Razširjena shema bo bogatejša za Sportklub golf, Orlando kids, OK bambino, Grand 1 in Grand 2.

Hkrati se bodo s 1. 3. 2017 predvsem zaradi spremembe poslovnih modelov nekaterih izdajateljev televizijskih programov za 3 EUR z DDV zvišale cene mesečnih naročnin vseh paketov za zasebne in poslovne naročnike, ki vsebujejo storitev Televizija ali storitev TM TV, Televizijo pri operaterju TSRPL d.d v omrežjih Si.mobil ter Telekom Slovenije.

Vsi uporabniki storitve Televizija (izjema TV AS in Mobia TV) bodo od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017 lahko uživali v brezplačnem dostopu do video knjižnice Videoklub, ki obsega več kot 1.000 oddaj, serij in filmov.

Vsem paketom za zasebne naročnike v omrežju Si.mobil ter Telekom Slovenije, ki ne vsebujejo storitev Televizija ali storitev TM TV, se bo cena zvišala za 1 EUR z DDV. Izjema so paketi v kabelskih omrežjih, pri katerih cene ostajajo nespremenjene.

 
Seznam paketov katerim se spremeni cena se nahaja na tej povezavi.

Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.amis.net brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Uporabnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 080 20 10 in na prodajnih mestih.

 

30.01.2017
Sprememba obračunskega intervala na fiksnih paketih

S 1. 3. 2017 se spreminja obračunski interval za odhodne klice z vseh fiksnih priključkov. V veljavi bo obračunski interval 60/60, kar pomeni, da se bo obračunala vsaka začeta minuta. Uporabniki paketov Amis Flex imajo sicer neomejene klice v lastno fiksno omrežje in bodo še vedno imeli vključenih 700 min/mesec za klice v druga slovenska fiksna omrežja. Dodatno je poslovnim uporabnikom z opcijo Total na voljo neomejena telefonija v vsa slovenska in EU fiksna in mobilna omrežja že za 2,44 EUR z vključenim DDV na mesec.

Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.amis.net brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Uporabnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 080 20 10 in na prodajnih mestih.

30.01.2017
Sprememba cen za klice na premijske 090 številke na paketih, ki vsebujejo storitev fiksna telefonija

S 1. 3. 2017 se poenotijo cene za klice na premijske 090 številke s fiksnih telefonskih priključkov s cenami, ki veljajo za klice na premijske 090 številke z mobilnih telefonskih številk. Cenik cen za klice na premijske 090 številke je dostopen na »TEJ« povezavi.

Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.amis.net brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Uporabnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 080 20 10  in na prodajnih mestih.

01.12.2016
Obvestilo o spremembi pogojev v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta

Obveščamo vas, da s 1. 1. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni
- Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike,
- Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike,
- Splošni pogoji za uporabo telekomunikacijskih storitev Amis (SPIT),
- Posebni pogoji za izvajanje Plus storitev

v katerih bodo spremembe vezane na izpolnjevanje obveznosti družbe Si.mobil d.d. iz 4. člena Uredbe 2015/2120/EU in sicer tako za fiksne kot mobilne elektronske komunikacijske oziroma telekomunikacijske storitve, ki jih družba nudi. Navedeni 4. člen Uredbe 2015/2120/EU namreč nalaga ponudnikom storitev dostopa do interneta, da v vsaki pogodbi (sestavni del so tudi navedeni splošni pogoji), ki vključuje storitve dostopa do interneta navede določene informacije, razlago in postopke, ki zagotavljajo ukrepe v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na prodajnih mestih.

07.09.2016
Obvestilo o ukinitvi storitve Klicni (urni) dostop

Spoštovani,

ker želimo našim uporabnikom vedno nuditi najboljše storitve na najnovejših tehnologijah, smo se odločili, da s 17. 10. 2016 ukinjamo Amis storitev Klicni (urni) dostop.

Stara tehnologija, ki omogoča dostop do interneta preko fiksne klicne telefonske linije namreč ne omogoča uporabniške izkušnje, ki bi zadostovala potrebam današnjih uporabnikov, saj je mnogo počasnejša in dražja v primerjavi s sodobnim širokopasovnim omrežjem.

Obstoječim in novim naročnikom fiksnih storitev namreč omogočamo širokopasovni dostop do interneta in uporabo naprednih internetnih storitev preko hitrejšega ter zanesljivejšega omrežja na xDSL, optični in kabelski tehnologiji ali preko Si.mobilovega 4G/LTE mobilnega omrežja. Več o aktualni ponudbi in ugodnostih internetnih paketov preverite na www.amis.net.

V kolikor ima naročnik v sklopu Klicnega (urnega) dostopa aktivirane tudi dodatne fiksne storitve, kot so Amis elektronski naslovi in storitev spletnega gostovanja, bo s prekinitvijo pogodbe uporaba le-teh onemogočena. Za nemoteno uporabo še v prihodnje, nas pokličite na 080 20 10, kjer bomo uredili vse za sklenitev nove pogodbe za uporabo dodatnih fiksnih storitev.

V primeru, da ima naročnik za dodatne fiksne storitve že sklenjeno naročniško pogodbo, ki ni vezana na klicni (urni) dostop, se bodo le-te začele zaračunavati v skladu z veljavnim cenikom in splošnimi pogoji za uporabo telekomunikacijskih storitev, objavljenimi na www.amis.net .

Spremembo naročniškega razmerja s sklenitvijo nove naročniške pogodbe za širokopasovni dostop do interneta bomo na željo naročnika uredili brezplačno.

V kolikor želite dostopati do internetnih vsebin na sodobnejši način ali imate kakršna koli dodatna vprašanja nas o tem obvestite na brezplačno številko 080 20 10, kjer vam bomo z veseljem svetovali.


Vaš Amis

16.06.2016
Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Izvajalci izvensodnega reševanja potrošniških sporov in EU platforma za spletno reševanje potrošniških sporov:
Družba Si.mobil d.d. pri sporih glede telekomunikacijskih storitev Amis ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja sporov.
Dodatno družba SI.MOBIL d.d. objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, kjer lahko potrošnik vloži pritožbo v zvezi s spletno prodajo in spletnimi storitvami:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

01.06.2016
Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev za uporabo telekomunikacijskih storitev Amis

Obveščamo vas, da so s 01. 06. 2016 v veljavo stopili spremenjeni Splošni pogoji za uporabo telekomunikacijskih storitev Amis, in sicer se je v točki 10 dodal odstavek:
»V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (ZIsRPS) operater naročnike posebej opozarja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora iz naslova izvajanja telekomunikacijskih storitev Amis.«