OPERATERJI - MEDOMREŽNO POVEZOVANJE
Dne 1. 5. 2016 bo pričela veljati Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim fiksnim telefonskim omrežjem Si.mobil. Vzorčna ponudba se objavlja skladno z določilom s 4. odstavka 102. člena ZEKom-1, ob upoštevanju odločb Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije št. 38244-11/2014/2 z dne 30. 9. 2014, št. 38244-6/2014/3 z dne 30. 9. 2014 in št. 38244-11/2016/2 z dne 5. 4. 2016. Vzorčna ponudba uvaja razlikovanje cene klicev glede na njihov izvor (znotraj ali zunaj območja notranjega trga Evropske unije).

» Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim fiksnim telefonskim omrežjem

Vzorčna ponudba prične veljati 1. 5. 2016.
TRENUTNO VELJAVNA VZORČNA PONUDBA
ARHIV PRETEKLIH VZORČNIH PONUDB