Obstoječi uporabnik
Natisnite svojo informativno naročniško pogodbo za storitve Amis. Spletno naročilo je izključno informativne narave in ni zavezujoče vse do podpisa pogodbe. Potrebujete podatke o naročniku in naslov priključka.
Pokličite 080 20 10 ali
vstopite v Moj račun.

Amis družini prijazno podjetje

Maribor, 12. december 2013 – Amis je na slavnostni podelitvi v Cankarjevem domu prejel osnovni certifikat družini prijazno podjetje in s tem še utrdil pomen zavedanja dobrih medsebojnih človeških odnosov, ki so v tem času in izredno konkurenčni panogi še kako pomembni.

Amis sodelavcem ponuja zanimivo delo v strokovnem okolju ter razvoj in napredovanje na poslovnem, profesionalnem in osebnem področju. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Številne nagrade in priznanja so rezultat sistematičnega dela pri tem pa sodelujejo tako vodstvo podjetja, vsi vodje kot tudi strokovne službe in ostali partnerji.

Prejem certifikata pomeni zaveza podjetja Amis, da bo do oktobra 2016 implementiralo 13 ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine. Sprejeti ukrepi se ne nanašajo samo na zaposlene z družinami temveč tudi na vse ostale sodelavce.