POGOJI UPORABE
Splošni pogoji uporabe spletnega mesta družbe Si.mobil d.d.

1. Uvodne določbe

Ti Splošni pogoji uporabe Spletnega mesta Amis (v nadaljevanju Splošni pogoji) določajo pravice in obveznosti lastnika spletnega mesta, družbe Si.mobil d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana, matična številka: 1196332000, davčna številka: SI60595256 ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na spletnem naslovu www.amis.net, www.tv.si ter www.amistv.si vključno z vsemi podstranmi in poddomenami (v nadaljevanju: Spletno mesto).

Naročnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki sklene s Si.mobilom naročniško pogodbo. Posamezni naročnik ima lahko sklenjeno eno naročniško pogodbo ali več naročniških pogodb.

Uporabnik v smislu teh Splošnih pogojev je naročnik ali vsaka druga fizična oseba (kot npr. zaposleni v podjetju ali družinski član), ki je dejanski uporabnik Amisovih storitev v okviru naročniške/ih pogodb/e naročnika.

Si.mobil si bo prizadeval, da:

 • bo Spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja;
 • bo v primeru izpada oziroma nedelovanja Spletnega mesta, ta začel delovati v najkrajšem možnem času;
bodo podatki, objavljeni na Spletnem mestu točni. Si.mobil ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu.

1.1 Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Uporabniki lahko uporabljajo Spletno mesto le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del Spletnega mesta, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

1.2 Podatki o ponudniku in vpisu v register

 • Si.mobil telekomunikacijske storitve, d. d.Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana
 • Osnovni kapital: 38.781.000 EUR
 • Matična številka: 1196332000
 • ID št. za DDV: SI60595256
 • Predsednik nadzornega sveta: Alejandro Douglass Plater
1.3 Spreminjanje in veljavnost Splošnih pogojev uporabe

Si.mobil lahko pogoje uporabe v času veljavnosti spremeni. Spremenjeni pogoji uporabe začnejo veljati 30 dni po objavi na Spletnem mestu in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.

2. Varnost

Vgrajeni varnostni mehanizmi Spletnega mesta zmanjšujejo možnost zlorabe. Si.mobil se bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in gospodarstvenika trudil preprečiti vsakršne zlorabe, ne odgovarja pa za škodo, ki bi uporabniku nastala iz naslova zlorab, razen, če bi jo Si.mobil povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

2.1 Varovanje zasebnosti

Si.mobil kot upravitelj Spletnega mesta zbira naslednje podatke:

 • podatke, potrebne za registracijo uporabniškega računa in prijavo dostopa do storitev in spletnih servisov,
 • podatke, ki jih uporabnik posreduje na podlagi spletnih obrazcev Spletnega mesta (npr. poizvedba o dostopnosti storitev, vabilo k dajanju ponudb, asistenca v živo, dostop do storitve »Moj račun«).
Si.mobil se zavezuje, da bo varoval zaupnost vseh osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta v skladu z veljavno zakonodajo. Posredovane osebne podatke bo Si.mobil uporabil izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta, za namene, ki jih bodo posredovali uporabniki Spletnega mesta in za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah Spletnega mesta oziroma storitvah Amis, sicer pa osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bo uporabljal brez izrecnega dovoljenja uporabnika Spletnega mesta in jih ne bo razkril tretjim nepooblaščenim osebam.

2.2 Omejitev odgovornosti

Uporabnik, ki bo posredoval podatke oziroma bo za to uporabljal Spletno mesto, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil družbi Si.mobil  d.d.ali tretjim osebam s posredovanjem podatkov in uporabo storitev portala.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Si.mobil.

Si.mobil ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa in gesla. Uporabnik se zaveže, da bo Spletno mesto uporabljal v skladu s temi pogoji uporabe, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila objavljena na spletnem mestu.

2.3 Nezakonita ali prepovedana uporaba

Uporabnik si ne sme nepooblaščeno dostopati niti nepooblaščeno poizkušati pridobiti si nepooblaščen dostop do katere koli storitve Spletnega mesta, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o katerem koli drugem uporabniku. Pri uporabi Spletnega mesta je izrecno prepovedano:

 • izvajanje aktivnosti na Spletnem mestu, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
 • izvajanje diskriminacije na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;
 • uporabljanje Spletnega mesta za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;
 • nadlegovanje tretjih oseb in zaposlenih v družbi Si.mobil prek uporabe Spletnega mesta.
2.4. Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Si.mobil spodbuja posredovanje povratnih informacij in predlogov o storitvah in vsebinah Spletnega mesta s strani uporabnikov, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjene uporabnikom. Uporabniki lahko povratne informacije posredujejo na elektronski naslov portal@amis.net. Si.mobil bo posredovane informacije in predloge preučil in odločil ali jih bo upošteval.

2.5 Zbiranje osebnih podatkov v sistemu enotne prijave – uporabniški račun

Ob vpisu v določene storitve Spletnega mesta (spremljanje naročila, spletni forum, storitev »Moj račun«) lahko Si.mobil od uporabnika zahteva vnos določenih podatkov, ki bodo shranjeni v uporabniškem računu posameznega uporabnika in profilih za uporabo posameznih storitev. Preko prijave v sistem lahko uporabnik spremlja in ureja svoje osebne podatke in profile za uporabo posameznih storitev. Ta uporabniški račun vsebuje tako podatke, katerih vnos je obvezen, kot tudi podatke, ki jih vnese uporabnik, če to želi. Ti podatki se vpisujejo v posamezne profile za uporabo storitev.

Uporabniki Si.mobilu kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju podatkov. Si.mobil lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene delovanja in vzdrževanja njihovega računa, omogočanje storitev Spletnega mesta, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja, posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta ali druga obvestila v aplikacijah na spletni strani.

2.6 Upravljanje in dostop do osebnih podatkov

V svoj uporabniški račun lahko uporabnik vedno dodaja podatke, jih posodablja ali spreminja.

3. Uporaba piškotkov

3.1. Splošno o piškotkih

Amis spletne strani uporabljajo tehnologijo spletnih piškotov (cookie). Spletni piškotek je niz znakov, ki ga spletni brskalnik uporabnika spletne strani trajno ali začasno shrani na njegovem računalniku. V datoteko (piškotek) se shranjujejo podatki o obiskih posameznih spletnih mest (podatki niso osebni). Piškotek Si.mobil omogoča, da si zapomni uporabnikove izbire ter uporabniške nastavitve za delovanje Spletnega mesta (npr. shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic ipd.) in, da stalno izboljšuje in optimizira Spletno mesto (npr. z meritvijo obiskanosti posameznega Spletnega mesta).

Piškotek uporabniku omogoča premikanje po Spletnem mestu, ne da bi se mu bilo treba vsakič ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem brskalniku lahko uporabnik dovoli ali prepreči prejemanje piškotkov, kar pomeni, da uporabnik ves čas ohranja nadzor nad piškotki, saj jih lahko kadarkoli izbriše ali pa povsem onemogoči. Nadzor nad piškotki se razlikuje tudi glede na uporabnikovo napravo, ki jo uporablja za brskanje po spletu – navodila so običajno uporabniku na voljo pri proizvajalcu uporabnikove terminalske opreme.

Piškotki se namestijo, če uporabnik predhodno privoli v njihovo namestitev, kar pa ne velja za piškotke, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila in za zagotovitev storitve, ki jo uporabnik izrecno zahteva (naroči). Slednji se namestijo brez uporabnikovega vnaprejšnjega soglasja.

Če uporabnik ne želi prejemati piškotkov, se ti ne bodo shranili na uporabnikovem računalniku, vendar pa uporabnik morda ne bo mogel uporabljati vseh storitev, ki jih Spletno mesto nudi. V primeru nedelovanja Spletnega mesta, naj uporabnik preveri nastavitve, ki veljajo za piškotke.

3.2. Seznam piškotkov

3.3. Sprememba nastavitev

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje nastavitve na Spletni strani.

Opozorilo: Uporabnik, ki je obiskoval Spletno mesto pred 15. 6. 2013 ima lahko nameščen piškotek, ki ga Si.mobil ne more onemogočiti – piškotek lahko zbriše zgolj uporabnik (nastavitve spletnega brskalnika na uporabnikovi terminalski opremi).

4. Storitev »Moj račun« - posebni pogoji uporabe

S pomočjo storitve »Moj račun« lahko uporabnik, ki je naročnik storitev Amis, na spletnem mestu http://www.moj.amis.net na enem mestu enostavno upravlja svoje naročniško razmerje in storitve, pregleduje porabo in račune, naroča storitve in izdelke ter sodeluje v promocijskih akcijah Si.mobil.

Registracija je namenjena preverjanju identitete uporabnika storitve »Moj račun«. Uporabnik mora v postopku registracije, ki je pogoj za uporabo storitve »Moj račun«, vpisati vse zahtevane podatke, potrditi da se izrecno strinja s temi Splošnimi pogoji ter v roku 48 ur potrditi registracijo s klikom na aktivacijsko povezavo poslano v elektronskem sporočilu na uporabnikov kontaktni elektronski naslov.

Uporabniku je pregled vseh njegovih aktivnosti in naročil v sklopu storitve »Moj račun« dostopen v zgodovini naročil/aktivnosti. Si.mobil si pridržuje pravico, da v primeru nedovoljene uporabe storitve »Moj račun« in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi storitve »Moj račun« s strani uporabnikov storitve »Moj račun« ali katerihkoli drugih oseb, izvede vse ukrepe in druga dejanja (začasno ali trajno onemogoči uporabo storitve »Moj račun«), ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov naročnikov in/ali uporabnikov.

Naročnik odgovarja za morebitno posredovanje uporabniškega imena in gesla oz. drugih sredstev identifikacije tretjim osebam (npr. uporabniku). Si.mobil ne odgovarja za posledice uporabe uporabniškega imena in gesla (v nadaljevanju: geslo) oz. drugega sredstva identifikacije na način, ki ni v skladu s temi Splošnimi pogoji in/ali Si.mobilovimi posebnimi pogoji, in/ali za posledice morebitne uporabe in/ali morebitne zlorabe tega gesla in sredstev identifikacije s strani tretjih. Si.mobil sme sredstva identifikacije kadar koli spremeniti, vendar mora o tem pravočasno predhodno obvestiti naročnika na njegov kontaktni elektronski naslov.

V primeru izgube, kraje ali zlorabe osebnega gesla, lahko naročnik ali uporabnik, s čimer se naročnik izrecno strinja, zahteva blokado osebnega gesla. Zahtevo za blokado naročnik javi na brezplačno telefonsko številko 080 20 10. V tem primeru si bo Si.mobil prizadeval v najkrajšem možnem času izvesti blokado osebnega gesla. Naročnik je dolžan Si.mobil v  naslednjih 3 dneh potrditi izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla s pisnim obvestilom, poslanim priporočeno po pošti na Si.mobilov naslov. Si.mobil nato naročniku dodeli novo uporabniško ime in geslo. Po zamenjavi osebnega gesla, je dostop do storitve »Moj račun« možen le z novim uporabniškim geslom.

Odgovornost za izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla je na strani uporabnika storitve »Moj račun« oz. naročnika, zato vse posledice, škodo in stroške izgube, kraje ali zlorabe osebnega gesla nosi izključno uporabnik storitve »Moj račun« oz. naročnik sam. Si.mobil v zvezi z izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla ne prevzema nobene odgovornosti.

Spreminjanje posameznega naročila je mogoče do njegove potrditve. Uporabnik storitve »Moj račun« posameznega naročila, ki ga poda v okviru storitve »Moj račun«, po potrditvi ne more več preklicati. Za vsa naročila opravljena prek storitve »Moj račun« bo naročnik prejel elektronsko sporočilo na kontaktni elektronski naslov.

Si.mobil prične zaračunavati storitve, ki se obračunavajo mesečno z dnem, ko je posamezna storitev naročniku na razpolago. Naročnik lahko vse storitve, naročene preko storitve »Moj račun« za katere ni mogoče podati odpovedi preko storitve »Moj račun« in se obračunavajo periodično odpove tako, da na sedež Si.mobil pošlje lastnoročno podpisano pisno odpoved storitve. Odpoved mora na sedež Si.mobil prispeti najkasneje trideset (30) dni pred začetkom obračunskega obdobja na katerega se nanaša. V tem primeru je naročnik dolžan v roku in v celoti poravnati vse obveznosti nastale iz naročniškega razmerja.

Vse cene Amisovih storitev so uporabnikom storitve »Moj račun« dostopne v cenikih na spletni strani www.amis.net. Cene svojih storitev Amis spreminja na način in pod pogoji določenimi v Splošnih pogojih za uporabo telekomunikacijskih storitev Amis.

5. Splošno

5.1 Avtorske pravice

Vsa vsebina spletnega mesta Amis, razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki, je zaščiteno avtorsko delo podjetja Si.mobil in/ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin Spletnega mesta na drugi spletni strani naredite povezavo na Spletno mesto. Povezave ni dovoljeno narediti na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo družbe Si.mobil je lastnik in/ali upravljavec strani, na katerih je povezava, to dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih straneh in/ali v drugih medijih brez dovoljenja družbe Si.mobil d.d.. prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine Spletnega mesta.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve Spletnega mesta, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil družbi Si.mobil  d.d.ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev Spletnega mesta.

5.2 Sankcije

V primeru, da uporabnik krši te Splošne pogoje mu lahko družba Si.mobil onemogoči uporabo Spletnega mesta in/ali aktivira, ukine ali izbriše uporabniški račun.

5.3 Dodatne informacije

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta Amis lahko uporabnik pošlje na elektronski naslov: portal@amis.net ali po navadni pošti na naslov: Si.mobil d.d., PE Maribor, Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor.

5.4 Uporaba prava in reševanje sporov

Uporabniki soglašajo, da za uporabo Spletnega mesta ter tolmačenje teh splošnih pogojev za uporabo Spletnega mesta velja pravo Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov v zvezi s Spletnim mestom je pristojno Okrožno sodišče v Mariboru.

5.5 Objava

Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.amis.net.

Si.mobil lahko te Splošne pogoje v času veljavnosti spremeni. Spremenjeni Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.amis.net in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.

Za vsa vprašanja, ki s temi Splošnimi pogoji niso izrecno urejena, se uporabljajo določila Splošnih pogojev za uporabo telekomunikacijskih storitev Amis.

V Mariboru, dne 01.07.2012, sprememba 15. 6. 2013, sprememba 1.4.2016

Si.mobil telekomunikacijske storitve, d. d.
Direktor družbe: Dejan Turk