DRUŽBENA ODGOVORNOST
S pojmom družbene odgovornosti podjetij označujemo koncept, po katerem naj bi podjetja v svojo poslovno politiko poleg osnovne skrbi za pridobivanje dobička, uvrstila tudi skrb za vse, s katerimi pri svojem poslovanju prihajajo v stik. To pomeni skrb za zaposlene in zagotavljanje njihovega primernega ter varnega delovnega okolja, spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in človekovih pravic, pošten odnos do kupcev in dobaviteljev, skrben odnos do narave in okolja in do sredine, v kateri delujejo.

Uvajanje družbene odgovornosti v podjetniško politiko pomeni konkurenčno prednost za podjetja, ki se zanjo odločijo. Družbena odgovornost pomeni, da si družba Amis pri svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih prostovoljno in ne zgolj na podlagi predpisov, prizadeva izpolnjevati družbene in okoljske cilje.

Amis dosledno spoštuje temeljna načela družbene odgovornosti
 • poštenega in enakopravnega obravnavanja zaposlenih
(skrb za izobraževanje in kariero zaposlenih, varno in zdravo delo, program zdravstvenega varstva, upokojitveni načrt, ustrezni plačilni sistemi in sistemi nagrajevanja ipd.),
 • etičnega in poštenega poslovanja,
 • spoštovanja temeljnih človekovih pravic,
 • odgovornega ravnanja z okoljem in
 • poštenega odnosa do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja.
Že od ustanovitve dalje se zavedamo, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem Amis deluje, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje. Širši skupnosti zato že vrsto let pomagamo k bolj razgibanemu življenjskemu slogu in h kakovostnemu življenju nasploh. Svojo družbeno odgovorno držo kažemo s podporo številnim športnim, kulturnim, izobraževalnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom.

To je naša posebna dolžnost, ki jo opravljamo z veseljem in posebnim ponosom.
SKRB ZA ZAPOSLENE
Pri tem ne pozabljamo na naš največji zaklad - naše zaposlene. Naša družbena odgovornost se istočasno izraža znotraj podjetja in na naših prodajnih mestih, v oglaševalskih akcijah in podpori različnim dogodkom. Nenehno pripovedujemo našo zgodbo, zaradi katere nam ljudje zaupajo.

Amis ponuja zanimivo delo v strokovnem okolju ter razvoj in napredovanje na poslovnem, profesionalnem in osebnem področju. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Številne nagrade in priznanja so rezultat sistematičnega dela na kadrovskem področju, pri tem pa sodelujejo tako vodstvo podjetja in vsi vodje kot strokovne službe in ostali partnerji.

Amis veliko vlaga v kakovost in zdravo življenje zaposlenih. Za dobro zdravje in medsebojne odnose poskrbimo na raznovrstnih športnih in kulturnih dogodkih, saj v ta namen organiziramo razne rekreativne in družabne programe. Vsako leto organiziramo »Amisov izlet v neznano« - družaben, športni dan za vse zaposlene, katerega vodilo je »Team building« - krepitev odnosov med zaposlenimi. Prav tako je tradicionalna Amisova interna novoletna zabava, na katero povabimo vse Amisovce, nekdanje in sedanje ter upokojence našega podjetja, da se udeležijo bogatega kulturnega programa, s katerim poskrbimo za prijeten ambient in dobro razpoloženje.
SKRB ZA OKOLJE
Odgovornost do varovanja okolja se kaže na vseh področjih našega delovanja. Globalne razvojne pobude upoštevamo tudi pri rabi naravnih virov, uvajanju čistejših tehnologij in zmanjševanju vplivov na okolje. Nedvomno je naša poslovna učinkovitost tudi rezultat našega odnosa do okolja, do ožje in širše družbene skupnosti, zato to področje postavljamo v središče kratkoročnih in dolgoročnih usmeritev in ciljev. Okoljska politika, izvajanje okoljskih programov, pozitiven odnos vodstva družbe in vseh zaposlenih do sonaravnega razvoja se odražajo v racionalni rabi naravnih virov. S celovitim pristopom k varovanju okolja smo kljub intenzivni rasti proizvodnje izboljšali stanje okolja. Pri svojem delu smo predani načelom trajnostnega razvoja in si prizadevamo za njihovo integracijo v naše poslovanje.

Razvijamo in izvajamo poslovne procese, s katerimi varujemo okolje in ohranjamo naravne vire povsod, kjer smo prisotni ter zmanjšujemo vplive, ki pri tem nastajajo. Storitve prilagajamo svetovnim smernicam okoljskega razvoja. Zavezani smo k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih ter evropskih zakonodajnih zahtev na tem področju. Dodatno spremljamo in izpolnjujemo tudi druge normativne ter etične zahteve, povezane z okoljskimi vidiki telekomunikacijskih storitev in poslovanja.
SPONZORSTVA IN DONACIJE
Verjamemo, da sta tudi usmerjenost v trajnostni razvoj in posluh za potrebe družbe dokaz našega uspeha. Zato s sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na humanitarnem področju, vlagamo v šport, izobraževanje, znanost in tehnologijo ter kulturo. Usmerjamo jih v okolje na lokalni in nacionalni ravni, podpiramo pa tudi posamezne dejavnosti zunaj Slovenije. Prednost dajemo sodelovanju pri dolgoročnih projektih, ki lahko pripomorejo k boljšemu življenju čim večjega števila ljudi.

Šport

Šport je nenadomestljivo povezan z gospodarstvom in tudi sodobno tehnologijo, zato je Amis dolgoleten sponzor tako športnih dogodkov kot tudi športnih organizacij, klubov in društev. Ker se zavedamo pomena zdravega načina življenja, dobršen del sredstev namenjamo športnim dejavnostim.

Amis je ponosen sponzor nekaterih najboljših športnih ikon in ekip iz slovenskega in mednarodnega območja:
 • Svetovni boksarski prvak po verziji IBF
  Dejan Zavec
 • Najtrofejnejši slovenski nogometni klub z največjim številom navijačev v Sloveniji
  NK Maribor
 • Ena izmed najbolj prepoznavnih jadrnic v Sloveniji
  Amis
 • Eden najuspešnejših teniških kolektivov v tem delu Evrope
  Teniški klub Branik Maribor
 • Eden najboljših slovenskih nogometnih klubov
  NK CM Celje
 • Nov član prvoligaške košarkarske lige v Sloveniji
  KK Maribor


Kultura

Naravna in kulturna dediščina je darilo, ki smo ga prejeli od naših predhodnikov in zato tudi z našo pomočjo ohranjamo ter plemenitimo izročilo okolja. Obenem s sponzoriranjem različnih festivalov pomagamo k prepoznavnosti naše umetnosti in spoznavanjem umetnosti iz celega sveta.
 • Najbolj prepoznaven mednarodni multikulturni festival
  Festival Lent


Izobraževanje, znanost in tehnologija

V družbi se še posebej zavedamo pomena znanja. Trdno verjamemo, da je znanje vir napredka. Zato smo sponzorji različnih izobraževalnih projektov, namenjenih tako najmlajšim kot tudi izobraževanj in konferenc namenjenim vrhunskim strokovnjakom. Sicer pa na področju razvoja, raziskav in izobraževanja sodelujemo tudi s številnimi znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami.
 • Razburljiv izobraževalno-zabavni razvojni program
  edutain@grid
 • Mednarodni razvojni projekt EUREKA
  E!3926 – BORA


Humanitarnost

Z sodelovanjem v humanitarnih akcijah omogočamo boljše in lepše življenje tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Še posebej ponosni in veseli smo, da sodelujemo v eni izmed največjih slovenskih dobrodelnih akcij »Ko je božič, naj bo božič za vse!«, s katero Amis v sodelovanju z Radiem City izkaže drobec pozornosti družinam in posameznikom v stiski. Prav tako pomagamo z donacijami, materialnimi sredstvi in kritjem stroškov, v preteklosti pa smo tudi že priskočili na pomoč tudi z našimi storitvami.
 • Vseslovenska dobrodelna akcija
  Ko je božič, naj bo božič za vse!
 • Humanitarno socialni zavod
  Mirno morje
PROJEKT ARISTOTELE
Personalized Learning & Collaborative Working Environments Fostering Social Creativity and Innovations Inside the Organizations

Pričetek projekta: 01/07/2010
Trajanje: 36 mesecevProjekt ARISTOTELE je triletni razvojni Evropski projekt sedmega okvirnega programa, v katerem Amis sodeluje s partnerji iz Italije, Avstrije in Nemčije. Amis nastopa v vlogi industrijskega partnerja in ima ključno vlogo pri definiranju uporabniških zahtev ter potrjevanju sistema.

Projekt ARISTOTELE želi povezati procese učenja podjetja z njegovimi organizacijskimi procesi ter s procesi upravljanja z inovacijami. Znotraj organizacij lahko tradicionalno prepoznamo tri glavne vrste procesov: organizacijske procese (marketing&komunikacije, upravljanje s človeškimi viri, poslovne), učne procese (skupinsko usposabljanje) in procese s področja socialnega sodelovanja (spontan nastanek skupin znotraj organizacije).

ARISTOTELE bo izboljšal proces učenja in izobraževanja delavcev v podjetjih in organizacijah. Modeli, metodologije in orodja, ki jih partnerji projekta razvijajo, bodo s pridobivanjem, obdelavo in izmenjavo informacij in znanja znotraj podjetja pomagala razvoju kompetenc in ustvarjalnosti, saj bodo premagala naslednje trenutne omejitve na tem področju:
 • manjkajočo povezavo med adaptivnimi in neadaptivnimi učnimi strategijami
 • manjkajočo povezavo med načinom izobraževanja v podjetju in dejanskimi potrebami po znanju
 • manjkajočo povezavo med učenjem in ustvarjalnostjo
 • težave pri izkoriščanju formalnega in neformalnega znanja in pridobljenih izkušenj
 • pomanjkanje kakršnekoli oblike kolektivne inteligence
Domača stran: http://www.aristotele-ip.eu
Partnerji: http://www.aristotele-ip.eu/en/partners/ptn/entry/0/191/0/partners.htmlKontakt: eu.razpisi@amis.si
EDUTAIN@GRID
Razburljiv izobraževalno-zabavni razvojni programDomača stran: http://www.edutaingrid.eu/
Kontakt: eu.razpisi@amis.si
MEDNARODNI RAZVOJNI PROJEKT EUREKA
E!3926 – BORADomača stran: http://www.eurekanetwork.org/
Kontakt: eu.razpisi@amis.si