Spoštovani obiskovalec,

obveščamo vas, da ponudba AmisMobil za nove naročnike ni več na voljo. Vabimo vas, da pregledate ponudbo paketov in telefonskih aparatov na portalu Si.mobil.

Zaradi pripojitve podjetja Amis d.o.o. k podjetju Si.mobil d.d. in zaradi poenotenja procesov pravtako zapiramo mobilne naročniške pakete pod blagovno znamko AmisMobil.

Obstoječim naročnikom bomo zato junija 2016 pakete AmisMobil zamenjali z istovrstnim mobilnim Si.mobil paketom s popolnoma enako vsebino in ceno. Edina sprememba je, da boste od 15. julija 2016 prejemali ločen račun za vaš mobilni paket ter za storitve Amis.

V kolikor vam zgoraj navedeni naročniški paket ne ustreza, ga lahko po 15. juniju 2016 povsem preprosto zamenjate v kateri koli paket iz Si.mobilove ponudbe.

Vse informacije o tem in o vseh ostalih Si.mobil paketih lahko preverite na brezplačni telefonski številki 040 40 40 40 na www.simobil.si ali na Si.mobilovih prodajnih mestih.

Naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino.

 

Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike ter Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike - AmisMobil

Od 03. 10. 2015 se v določenih delih spreminjajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike ter Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, vse kot izhaja iz spodnjih dokumentov.

Dokumenti z označenimi spremembami:

Dokumenti s prečiščenim besedilom in vsebovanimi spremembami:

Naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino.

Več informacij je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na prodajnem mestu.

Obvestilo o spremembi cen nekaterih storitev.

Sprememba cen izven zakupljenih količin:

1. 8. 2015 se bo spremenila cena klicev, SMS in MMS sporočil izven zakupljenih količin na določenih paketih. Na paketih XS-XL aZAME, Preprosto aZAME/Paket9, paketih aORTO SMART ter vseh obstoječih in starih paketih Mobilni internet bodo klici v vsa slovenska omrežja stali 0,22 €/min, sporočila SMS in MMS pa 0,22 € na poslano sporočilo.

Na paketih XS-XL aPodjetni bodo klici v vsa slovenska omrežja stali 0,22 €/min, sporočila SMS in MMS pa 0,15 € na poslano sporočilo.

Na paketih XS-XL in aSENIOR ZATE, aPraznični in Veliki aPraznični paket, aNeskončni paket ter paketih aORTO Startastik, Fantastik, Bombastik in Gigastik bodo sporočila SMS in MMS stala 0,22 € na poslano sporočilo.

Sprememba zaračunavanja mednarodnih sporočil:

Cena sporočil, poslanih iz Slovenije na številko tujega operaterja, bo od 1. 8. 2015 znašala 0,22 € za SMS/MMS. Uporabnikom, ki pošljejo večje število sporočil v tujino, sta na voljo opciji Mednarodna sporočila 101 in Mednarodna sporočila 1001. Prva vključuje 101 sporočilo v tujino SMS/MMS za ceno 4,98 €, druga pa 1001 sporočilo v tujino SMS/MMS za ceno 10,07 €.

Vse navedene cene vsebujejo DDV. Trenutno veljavni cenik se nahaja na www.simobil.si. Naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na prodajnem mestu.

Sprememba pogojev ponudbe AmisMobil

Zaradi upoštevanja odločbe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS št. 06101-1412/2014/4 z dne 16. 2. 2015, ki družbi Amis nalaga uskladitev z določili Zakona o elektronskih komunikacijah ter v okviru ponudbe paketov AmisMobil za vse naročnike Amisovih telekomunikacijskih storitev, prepoveduje oblikovanje posebnih pogojev uporabe storitev Amis, Amis spreminja ponudbo in sicer tako, da naročnikom storitve AmisMobil od 19. 4. 2015 dalje ne bo več na voljo ugodnost (bonus) brezplačnega prenosa Amis vsebin in podatkov (Amisove spletne strani ter prenos vsebin do njih, dostop do elektronskega predala ter storitve Amis MobiaTV )*. Navedeno pomeni, da se bo, od uveljavitve spremembe, prenos Amis vsebin naštetih zgoraj, bodisi pričel odštevati od zakupljenih količin prenosa podatkov na obstoječem naročnikovem paketu oziroma opciji, če naročniški paket to vsebuje, bodisi se bo prenos podatkov obračunal po obstoječem ceniku, če naročniški paket te opcije ne vsebuje. Sprememba vpliva na že sklenjena naročniška razmerja za pakete AmisMobil, ki vsebujejo ugodnost (bonus) brezplačnega prenosa Amis vsebin in podatkov. Cene naročnin paketov se zaradi tega ne spremenijo. Povezava do spremenjenega cenika storitev AmisMobil.
Za vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 20 10 ali v poslovalnicah Amisa.

 

*Brezplačen prenos Amis vsebin in podatkov: Amis ponuja še več zabave in vsebin na vašem prenosnem aparatu. S svojim mobilnim telefonom ali tablico dostopate brezplačno do vseh spletnih mest Amisa, kjer si želene vsebine lahko ogledate ali prenesete na svojo mobilno napravo - vključno z možnostjo ogleda mobilne televizije Amis MobiaTV in s pregledovanjem e-pošte, možnostjo nalaganja protivirusnih aplikacij ter dostopom do Mojega računa.

Obvestilo o spremembi cen nekaterih storitev in spremembi Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike ter Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike.

Obveščamo vas, da je Si.mobil obvestil Amis o spremembah splošnih pogojev ter o zaračunavanju določenih storitev. Obvestilo objavljamo v celoti. Vse navedeno stopi v veljavo s 1. 4. 2015.

Dodatne storitve:
Pocenili bomo storitvi Sprememba/menjava telefonske številke in Priključnina, in sicer bo prva znašala 21,99 €, druga pa 11,99 €.
Prekinitev pogodbe oziroma zapiranje računa bo z aprilom stalo 9,99 €, Ponovna priključnina po izklopu na zahtevo stranke, priklop po plačilu obveznosti ali ponovna aktivacija telefonske številk 7,99 €, Prenos lastništva 10,99 €, Manipulativni znesek predčasnega prenehanja veljavnosti Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnost 14,99 €, Dokončni izklop 34,99 €, Začasni izklop 20,99 €, Menjava kartice SIM 11,99 €, Menjava obračunskega cikla 6,99 €, Kopija že izdanega računa 5,99 €, Zavrnitev direktne bremenitve 2,99 €, Odobritev plačila naprave na obroke 1,99 €, Prenos vsebine med napravami na zahtevo stranke 3,99 €, Izbira Zlate številke na zahtevo stranke 49 € in Prenos vezav med dvema naročniškima razmerjema 9,99 €.

Mednarodni klici:
Mednarodni klici bodo v območju EU stali 0,44 €/minuto, v območju EX-YU partnerji pa 0,55 €/minuto.

Klici na posebne kratke številke:
Spremenile se bodo cene nekaterih kratkih klicnih številk informativnega značaja, in sicer bo klic na 1987 za AMZS informacije brezplačen, pocenili pa bomo klic na 1977 za posredovanje informacij širšega pomena na 1,66 €/klic in klic na 1991 za klicni center Avtobusne postaje Ljubljana na 1,49 €/klic.
Klic na 1970 za DARS informacije o stanju na cestah bo stal 0,66 €/klic, klic na 1180 za informacije o telefonskih naročnikih izven Slovenije bo stal 1,49 €/klic, klic na 1188 za informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji bo 1,49 €za prvo minuto in 0,99 € za naslednje minute, klic na 195 za točen čas bo 0,49 €/klic in klic na 1999 za vozni red Slovenskih železnic 1,49 €/klic.

Vse navedene cene vsebujejo DDV.

Trenutno veljavni cenik storitev AmisMobil
Trenutno veljavni ceniki Si.mobil

Splošni pogoji:
Od 1. 4. 2015 se v določenih delih spreminjajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike ter Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, vse kot izhaja iz spodnjih dokumentov.
- Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike
Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike

Naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino.

Več informacij je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na Si.mobilovem prodajnem mestu.

AmisMobil - Spremembe maloprodajnih storitev gostovanja v EU

Naročnike storitve AmisMobil obveščamo, da bo Si.mobil od 1.7.2014 dalje v skladu z Uredba (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji svojim naročnikom omogočal dostop do reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU. Naročnik bo lahko izbral alternativnega ponudnika gostovanja maloprodajnih storitev v EU v skladu s Posebnimi pogoji ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU.

AmisMobil - Obvestilo o spremembi cen

Naročnike storitve AmisMobil obveščamo, da bomo s 1. 6. 2014 zaradi lažjega razumevanja poenotili geografska območja za klice v tujini in iz tujine ter spremenili cene za klice iz Slovenije v tujino.

Mednarodna tarifa za klice iz Slovenije v tujino

Območje Enotna cena*
EU 0,39 €
Ex-Yu PARTNERJI 0,49 €
SVETOVNI PARTNERJI 0,79 €
OSTALI SVET 1,59 €
SATELITSKA OMREŽJA 7,90 €

Cene vključujejo DDV

EU – Vse države članice Evropske unije + Norveška, Islandija ter Liechtenstein

Ex-Yu PARTERJI – BiH, Srbija, Črna Gora, Albanija, Makedonija, Kosovo

Svetovni partnerji – ZDA, Rusija, Egipt, Švica, Avstralija, Nova Zelandija, Kitajska, Turčija, Belorusija, Ukrajina

Ostali svet – vse ostale države, ki niso v prvih treh območjih.

Nova razdelitev držav po območjih za tarifo Tujina (za gostovanje v tujini)

Območje Države in operaterji
EU Vse države članice EU + Norveška, Islandija ter Liechtenstein
Ex-Yu PARTNERJI BIH (BH Mobile), Srbija (Vip), Črna Gora (Telenor), Albanija (Vodafone), Makedonija (Vip Operator), Kosovo (Ipko)
SVETOVNI PARTNERJI ZDA (AT&T), Rusija (Vimpelcom), Egipt (Vodafone), Švica (Swisscom), Avstralija (Vodafone), Nova Zelandija (Vodafone), Kitajska (China Mobile), Turčija (Vodafone), Belorusija (VimpelCom), Ukrajina (Kyivstar)
OSTALI SVET Vse ostale države in operaterji

Naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino.

Zaračunavanje naročnine za nazaj

Počitnice in šolski nakupi lahko močno izsušijo denarnico, zato bo Si.mobilova novost prišla ob pravem času: 10. 10. 2013 spreminjamo način obračuna mesečne naročnine. Po novem jo bomo zaračunavali za nazaj in ne več za mesec vnaprej. Dobra novica ob tem je, da bo vaš naslednji račun nižji za višino mesečne naročnine vašega naročniškega paketa. Ta bo po novem načinu, torej za nazaj, obračunana na prvem računu, ki ga boste prejeli po 10. novembru.

Da bo prehod na novi način zaračunavanje mesečne naročnine potekal nemoteno, v tem času ne bo omogočena menjava obračunskega cikla.

Skladno s spremembo bo ustrezno spremenjen cenik storitev. Naročniki, ki se s predlagano spremembo ne strinjajo, imajo v 30 dneh po objavi pravico odstopiti od naročniške pogodbe. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle oz. neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.