Več informacij o paketih in storitvah ter možnost nakupa lahko sedaj najdete na A1.si
Obstoječi uporabniki Amis paketov lahko svoje naročniško razmerje še naprej nemoteno urejate preko spletnega portala Moj Račun.


Interventa
številka
policije
113.
Eur. št. za
prijavo
pogrešanih
otrok 116 000.
Evropska telefonska
številka za klic
v sili 112.

Vsi klici v sili se snemajo.